FreeFax

לקוחות יקרים,

הדומיין FreeFax.co.il  נמכר לבעלים חדש, האתר החדש נמצא בבניה ויעלה לאוויר במתכונת חדשה בהקדם. יובהר, כי לבעלים החדש של הדומיין אין ולא תהיה כל אחריות כלפי לקוחות חברת פריפקס בע"מ ח.פ. 515277085 ו/או FreeFax שירותי פקס ממוחשבים ע.מ. 029484771 (אשר נוהלו שניהם על ידי מר אלירן יצחק (להלן: "הבעלים הישן") אשר נותרו בידם יתרת עמודים לשליחה אותם רכשו מהבעלים הישן וכמובן אין הבעלים החדש אחראי לכל עסקה אשר נעשתה על ידי מי מהלקוחות מול הבעלים הישן.

שוב נדגיש, כי הבעלים החדש רכש את שם הדומיין בלבד ובקרוב יעלה האתר החדש אשר ייתן שירותי פקס.

לקוחות אשר רכשו שירות פקס למייל יוכלו אם יבקשו, לנייד את המספר למערכת של הבעלים החדש, מידע נוסף תוכלו לראות כאן.

בינתיים, ניתן לשלוח פקסים בכתובת: http://פריפקס.co.il