הפנית מס' הפקס שלך

יש לך מכשיר פקסימיליה או קו פקס קיים ואתה רוצה להתקדם לפקס דיגיטלי? פריפקס מציעה לך להפנות את מספר הפקס אלינו. שים לב, אין מדובר בניוד מספר הפקס, מספר הפקס ימשיך להשאר שלך. אתה רק מבצע הפניית שיחות למספר שאנו נשלח אליך בעת הרישום. ברגע שיתקבל פקס למכשיר שלך הוא יועבר לשרתים שלנו, המערכת תזהה את מספר הלקוח שלך אצלנו, תמיר את הפקס לקובץ PDF ותשלח אותו ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך שמצויין במערכת.